bouw nieuwe depot

31-1-2022

De wens om een eigen depot te hebben bestond al langere tijd. Museum Hoeksche Waard had een goede opslaglocatie nodig, die voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan de voorwaarden voor een Erkend Museum. In 2018 begonnen de ideeën rondom het depot vorm te krijgen; museummedewerkers stelden een plan van eisen op en subsidies werden aangevraagd.

De financiering van het depot is rond gekomen. Naast eigen reserveringen heeft het museum kunnen rekenen op sponsoring vanuit de particuliere sector en subsidie uit het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en de Gemeente Hoeksche Waard.

 

Het depot is gebouwd op de plaats waar eerder het clubhuis van IJsclub Heinenoord stond, naast boerderij Oost-Leeuwenstein. Het depot bevindt zich dus in de directe nabijheid van het museum en voldoet aan de eisen om Erkend Museum te worden. Dat houdt onder andere in dat er een geklimatiseerde ruimte is met brand- en inbraakbeveiliging.

 

Voor de inrichting van het depot is gebruik gemaakt van stellingen die al in het bezit zijn van het museum. Op termijn zijn meer stellingen nodig om huisraad, gereedschappen voor lokale beroepen, antieke fietsen en dergelijke te kunnen bergen. In de twee museumpanden blijven deelcollecties als stoelen, textiel, klederdracht, poppen, foto’s, topografische kaarten en documenten geplaatst.

 

Bij het inrichten van het depot is goed gekeken welk deel van de collectie er opgeslagen gaat worden. Er wordt beoordeeld op het belang van een item voor de collectie en de geschiedenis van de Hoeksche Waard. Door kritisch -maar ook zorgvuldig- te kijken naar de omvang van de huidige collectie wordt er ruimte gecreëerd om stukken van na circa 1960 op te kunnen nemen.

 

Het depot had ook niet gebouwd kunnen worden zonder de enorme inzet van de vrijwilligers.

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@2022 Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.