BgMax

Hoeksche Waerse Limericks

 

Hieronder treft U een aantal uitgeschreven dialectverhalen, die voorgedragen worden door Chris den Boer.

Druk op het driehoekje om de player te starten.

Hoeksche Waerse Limericks

 

Auteur:             Piet Liefaard – ’s Gravendeel

Inspreekstem:  Chris den Boer

Opname:           Ton Remkes

Op te Maes hajje Gerrit van Lêêne

Die hà’ zukke ontaerd lange bêêne

Ik gooide soches wà’ zwaers

Op te punt van z’n laers

Hij riep ’s aeves pas: “Au, joh, m’n têêne”

 

Op Gouwswaerd begroeve ze de slaeger

Die was allesbehalleve maeger

Bij ’t gesjouw met de baor

Zeeje ze tege mekaor:

Je ken beter vrind zijn as draeger

 

Op Pietershoek was ik een rondjie an ’t maoke

Toen ik overal beddes hoorde kraoke

Ik wis niet hoe ‘k ’t had

M’n maot zee: Hoorie dat?

Ze zijn bezig om brokke te maoke

 

Op Strien, net verbij ’t Waoleweechie

Daer hejje nog zôô’n oud boeresteechie

’t Zit wel aerdeg in de vurref

Maor ’t pronkstuk op te wurref

Is een oud scheefgezakt houte pleechie