Unieke tentoonstelling:

Ambtsketens van de Hoeksche Waard (1853-2019)

Van donderdag 7 juli tot en met zondag 6 november dit jaar presenteert Museum Hoeksche Waard in ’t Hof van Assendelft 21 ambtsketens. Deze unieke tentoonstelling kan plaats vinden dankzij de medewerking van de Gemeente Hoeksche Waard.

 

Tegenwoordig vormen de burgemeester en de wethouders (B en W) het dagelijks bestuur van een gemeente. Omdat de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid heeft hij / zij het gezag over de politie en de brandweer. Vanaf de middeleeuwen komen we in de bestuurlijke wereld van de steden burgemeesters en schouten tegen. De schout deed toen ook dienst als openbare aanklager.

 

Vanaf de inlijving van het Koninkrijk Holland in het Franse Keizerrijk kreeg de burgemeester de naam ‘maire’ (het Franse woord voor burgemeester). In de grondwet van 1814 staat dat de stedelijke gemeentes een maire hebben en de plattelandgemeentes een schout. In 1825 heetten beide functionarissen weer burgemeester. Vanaf dit moment mag een stad overigens maar één burgemeester hebben.

 

In de Gemeentewet van Thorbecke uit 1852 staat dat de koning de onderscheidingstekens van de burgemeester bepaalt, evenals de gelegenheden waarop deze worden gedragen. Na een korte discussie verkoos koning Willem III de penning boven een sjerp. Op 1 januari 1853 trad het Koninklijk Besluit in werking. Daarom dateren de oudste ketens uit 1853. De modernste keten is vervaardigd ter ere van de eenwording van de Hoeksche Waard in 2019. Omdat de ambtsketen uit 2019 door de burgemeester wordt gedragen is deze helaas niet in het echt te zien op de expositie.

 

De oudste ketens zijn sober en bestaan uit een eenvoudige ketting met een ambtspenning. Door de jaren heen zijn enkele kettingen vermaakt en zelfs zoekgeraakt. De opeenvolgende herindelingen van de Hoeksche Waard waren een goede aanleiding om nieuwe ambtketens te laten vervaardigen. De nieuwe, moderne ontwerpen zijn veel forser qua uitvoering. In de zilveren kettingen en penningen zijn verschillende technieken van de zilversmid verwerkt. Naast het gieten en drijven (uithameren), zaagde en soldeerde de zilversmid.

 

Deze wisseltentoonstelling staat in de zogenaamde Muziekkamer van ’t Hof van Assendelft aan de Hofweg 13 te Heinenoord. Met deze bijzondere wisseltentoonstelling hopen we weer geïnteresseerd bezoek naar ‘t Hof te trekken. Dit is ook de reden waarom we de komende tijd de vertrekken in ’t Hof gaan herinrichten. De fleurige tuin bij ’t Hof van Assendelft is aangelegd volgens het ontwerp van de internationaal bekende Nederlandse tuinarchitect Mien Ruys. Kortom, voldoende aanleiding om ’t Hof te bezoeken.

 

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.