BgMax

Column 12 MuseumHW weer open

Museum Hoeksche Waard weer gedeeltelijk open.     Column Dirk-Jan List

 

Waar staat het Museum Hoeksche Waard na de Corona lockdown? In juni mogen we weer voorzichtig onze deuren openen. 1e paalslaanDit doen we langzaam en in fasen. Met ingang van 3 juni is alleen de Herenboerderij Oost-Leeuwenstein geopend gedurende de gebruikelijke openingstijden. Dit blijft zo tot 1 september.

De reden hiervoor is het feit dat de boerderij ruimer is opgezet dan ’t Hof van Assendelft. Daarom kunnen we in dit pand beter eenrichtingsverkeer invoeren. De bezoekers betreden het museum via de ingang en verlaten het via de zijdeur. Eenrichtingsverkeer betekent ook dat er één trap is om naar boven en de andere om naar beneden te gaan. Stickers met pijlen en stoptekens geven de looprichting aan. Indien mogelijk staan deuren open zodat bezoeker geen deurknoppen hoeven aan te raken. De wc’s zijn gesloten.

Lees meer: Column 12  MuseumHW weer open

Estafette met bevrijdingsvlag

Estafette vlagVrijheid en verbinding tussen de dorpen in de gemeente Hoeksche Waard.

 

Bevrijdingsdag 5 mei 2020 zou een oude traditie in ere worden hersteld. Jongeren zouden van dorp naar dorp lopen met de Nederlandse driekleur, zoals scholieren dat deden in de jaren van 1946 tot en met 1960.

 

We gaan terug naar Bevrijdingsdag 5 mei 1946

Lees meer: Estafette met bevrijdingsvlag

Column 11 Nationale feestrok

feestrokkenNationale feestrok         column Dirk-Jan List

5 Mei is een bijzondere dag. Op deze dag vieren we de bevrijding van Nederland (1945). Anno 2020 – het moment waarop we ’75 jaar vrijheid’ zouden moeten vieren – hunkeren ook wij naar vrijheid. De beperkende maatregelen van de overheid, om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, laten ons op kleine schaal ervaren wat de mensen in oorlogstijd hebben gevoeld.

Lees meer: Column 11 Nationale feestrok

Column 10 Bevrijdingsvlag

BEVRIJDINGSVLAG   Column Marjolein v.d. Stouw

 

bevrijdingsvlagIn de tentoonstelling “De draad kwijt”, is ook een aantal vlaggen te zien. Een ervan is de zogenaamde “bevrijdingsvlag”. Deze vlag werd vanaf 1946 op 5 mei van gemeente naar gemeente vervoerd. Dit gebeurde volgens strenge regels. In een krantenartikel uit 1958 wordt dit als volgt beschreven:  “Dat een achttal daartoe aangewezen leerlingen (vier meisjes en vier jongens) van het hoogste leerjaar van de lagere scholen, die door gedrag en vlijt daarvoor waardig zijn geoordeeld, uit elk van de veertien gemeenten in de Hoeksche Waard des morgens zó tijdig hun woongemeente verlaten dat zij te voet des voormiddags klokslag tien uur, dus niet later en niet vroeger op het voor hen aangewezen gemeentehuis in een aangrenzende  gemeente aankomen.”

Lees meer: Column 10  Bevrijdingsvlag

Column 9 Verhuizing collectie Museum Oude Raadhuis naar MuseumHW 

Verhuizing collectie Museum Oude Raadhuis naar MuseumHW   Column Gerda Hitsert

 

LandkaasrtToen in de loop van 2018 duidelijk werd dat Museum het Oude Raadhuis definitief zou ophouden te bestaan werd Museum Hoeksche Waard benaderd om de collectie over te nemen. Daar is door directie en bestuur positief op gereageerd.

Er worden regelmatig objecten aangeboden maar dan slechts één of hooguit enkele stuks. Uiteindelijk zijn er ongeveer 10.000 objecten overgenomen van stichting Het Oude Raadhuis. Variërend van schilderijen, prenten, foto’s en boeken tot bijzondere objecten.

Lees meer: Column 9 Verhuizing collectie Museum Oude Raadhuis naar MuseumHW 

Column 7 Watersnood 1 februari 1953

Watersnood 1 februari 1953  door Johan ‘t Hooft

 

monument stormvloed 1953De Watersnood die in februari 1953 plaatsvond in Zuidwest Nederland wordt steevast benoemd als “De Ramp”.Bij velen worden gebeurtenissen dan ook aangegeven als voor of na De Ramp.

Januari 1953 liep ten einde, dat er een zware storm zich aan het ontwikkelen was op de Noordzee had niemand echt goed in de gaten.De wijze van waarschuwen voor een zware storm was in vergelijk tot vandaag de dag verre van optimaal, zodat het treffen van voorzorgsmaatregelen slechts gedeeltelijk gebeurde zonder dat een compleet plan in beeld was. 

Lees meer: Column 7 Watersnood 1 februari 1953

Column 6 Textiel expositie in Museum Hoeksche Waard

Textiel expositie in museum Hoeksche Waard  Column door Dirk-Jan List

 

de draad kwijt 39Het Museum Hoeksche Waard in Heinenoord is een museum met veel gezichten. Het bestaat uit maar liefst twee gebouwen: de herenboerderij Oost-Leeuwenstein (zeventiende-eeuws) en het Hof van Assendelft (1767). In de boerderij zijn verschillende beroepen uit het verleden te zien, evenals het interieur van de kruidenierswinkel van Taselaar en de lokale drogisterij. In het Hof ligt meer de nadruk op de stijlkamers en de geschiedenis van de Hoeksche Waard. Hier is het verhaal te lezen over de watersnoodrampen van 1421 (Sint Elisabethsvloed) en 1953. Omdat de Hoeksche Waard een eiland is heeft water altijd gezorgd voor een grote mate van isolatie.

Lees meer: Column 6 Textiel expositie in Museum Hoeksche Waard

Column 5 Het verborgen verleden van de Hoeksche Waard

Het verborgen verleden van de Hoeksche Waard  Column Willy Spaan en Rein van der Waal 

 

Groote WaardPopulaire tv-series worden gewijd aan onderzoek naar onbekende voorouders en naar het verborgen verleden van gebieden en plekken. Bekend zijn ook de ‘geschiedenis canons’: boeken waarin 50 belangrijke gebeurtenissen uit het verleden van Nederland en van een provincie, streek of stad worden beschreven in evenzoveel korte hoofdstukken. Een canon is bedoeld als handzaam richtsnoer van kennis over de cultuur en de geschiedenis van een gebied. In de hoofdstukken, die ‘vensters’ worden genoemd, wordt een doorkijkje gegeven op een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of personen, die belangrijk waren voor het gebied in een bepaalde periode.

Lees meer: Column 5 Het verborgen verleden van de Hoeksche Waard

Column 4 De draad kwijt

DE DRAAD KWIJT  Column Marjolein v.d. Stouw

 

Stop en letterlap 1200Textiel is altijd een teer punt in een museum. Het is kwetsbaar en vergankelijk als niet de juiste zorg en bewaarmethode worden toegepast. Maar een museum wil ook zijn collectie laten zien. Daarom is het nu de tijd om bijna een jaar lang een deel van onze textielcollectie het daglicht te laten zien. Op de zolder van de Hof van Assendelft bevindt zich ons textieldepot, afgesloten en met een goede klimaatregeling. Er staan grote stellingen vol met zuurvrije kartonnen dozen die allemaal gevuld zijn met alle soorten textiel. Er staat ook een tiental rekken waaraan een groot aantal kledingstukken hangt.

Lees meer: Column 4 De draad kwijt

Column 3 Humor in het werk van Aris Roskam

Humor in het werk van Aris Roskam  Column Eelse Bies

 

kolossusvanrodosHet werk van de in de Hoeksche Waard beroemde kunstenaar Aris Roskam dat geëxposeerd wordt in Museum Hoeksche Waard zal bij menigeen op z’n minst een glimlach bewerkstelligen. De combinatie van onderwerp, uitvoering, toelichting en titelkeuze zijn daar debet aan. Als een man die via E-bay een vintage Black & Dekker heeft gekocht om er gaten mee te boren in zijn glanzende appeloogst om de appels een wormstekig uiterlijk te geven zodat ze in het schap biologische appelen meer op zullen brengen dan is mede dankzij de perfecte uitvoering de glimlach geboren. De relatie tussen een wormstekig uiterlijk en biologisch beter verkoopbaar verraadt de vaak heersende opvatting dat biologisch fruit er minder fraai uitziet.

Lees meer: Column 3 Humor in het werk van Aris Roskam