BgMax

werkgroep Genealogie + Streekhistorie

De werkgroep Genealogie en Streekhistorie zorgt ervoor dat stamboomonderzoekers, zowel beginnend als ervaren, onderzoek kunnen uitvoeren in de studiezaal. Tevens is de studiezaal de plek waar onderzoek gedaan kan worden naar de streekhistorie van de Hoeksche Waard. Daarnaast verschaffen de studiezaalmedewerkers  informatie op aanvraag vanuit de vele bestanden die op de computers aanwezig zijn. Deze aanvragen komen zowel vanuit het museum (collectie gebonden vragen) als van mensen van buiten het museum.

 

De werkgroep Genealogie beschikt onder meer over een verzameling van circa 3 miljoen handgeschreven of getypte kaarten met diverse gegevens die voor het stamboomonderzoek van belang kunnen zijn (fiches). Deze fiches bevinden zich in 800 lades.

Deze fiches wil de werkgroep graag gescand zien, zodat er een back-up ontstaat die ons garandeert dat bij een onverhoopte brand de verzameling niet verloren gaat.

 

Taakomschrijving:

  • Verbinden van de op het museum aanwezige scanner met de laptop.
  • Inleggen van telkens 100 fiches in de scanner.
  • Verwerken van de inhoud van een lade tot deze leeg is.
  • Bijhouden van een logboek voor vastlegging van hetgeen verwerkt is.

 

Wat vragen wij?

U bent nauwkeurig en u houdt van routinematige werkzaamheden.

Daar er maar 1 scanner voor deze werkzaamheden beschikbaar is, moet u willen werken als solist.

Wel is het zo dat op vrijwel alle dagen van de week er andere vrijwilligers werkzaam zijn in het museum.

 

Gevraagde tijdsinzet:

Dit project, wat na schatting totaal zo’n 1200 uur gaat kosten, kan door verschillende personen op vrijwel alle dagdelen kan plaatsvinden.

Na een eenmalige eenvoudige instructie, verzorgd door één van onze vrijwilligers, vragen wij een inzet van één of twee dagdelen per week, afhankelijk van het aantal vrijwilligers die zich aanmelden voor het afronden van dit project.

 

Wat bieden wij u?

Een bijzondere werkplek die van historisch belang is binnen de Hoeksche Waard. Met gezellige en enthousiaste collega’s. 

Dus heeft u tijd beschikbaar naast uw baan of bent u gestopt met uw actieve loopbaan, denk dan eens na of dit soort vrijwilligerswerk iets voor u is. U krijgt tevens voldoende de tijd om zicht te krijgen op de vele mogelijkheden qua vrijwilligerswerk die het museum te bieden heeft.

Verder:

- Ongevallenverzekering en WA-verzekering voor schade aan derden.