BgMax

Het Hof van Assendelft

Museum Hoeksche Waard is gedeeltelijk gevestigd in 't Hof van Assendelft. Deze buitenplaats is gebouwd in 1767 in opdracht van Sara Louisa du Faget van Assendelft, ambachtsvrouwe van Heinenoord. Voor die tijd stond hier ook al een 'lanthuus' dat Gerrit van Assendelft, de toenmalige ambachtsheer, in 1482 had 'doen timmeren'.

Stedelijke ambachtsheren en –vrouwen lieten zich in hun 'heerlijkheid', een rechtsgebied, vaak vertegenwoordigen door een rentmeester die hun boerderijen en landerijen beheerde. De erfgenamen van de kinderloos gestorven Sara verkochten 't Hof in 1809 aan baron Collot d'Escury. Rentmeester en welgesteld agrariër Arie Louter nam het in 1834 over. Tot 1939 zou deze familie er wonen en boeren.

20212Toen braken roerige tijden aan voor het huis; er werd flink verbouwd, een nieuwe kap met vier schoorstenen moest het huis geschikt maken voor vier gezinnen. Het verval zette door, zeker als het huis in de naoorlogse jaren gebruikt wordt als doorgangshuis in het kader van de woningnood. Op 17 oktober 1962 werd het historische pand aangekocht door de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard. Onder de bezielende leiding van de eerste conservator drs. J.E. de Rooy, brachten bewoners van de gehele Hoeksche Waard een fraaie collectie erfgoed bijeen.