BgMax

t' Hof van Assendelft

Geschiedenis t' Hof van Assendelft

t HofMuseum Hoeksche Waard is gevestigd in twee bij elkaar gelegen historische panden. Eén daarvan wordt in 1767 gebouwd in opdracht van de laatste Ambachtsvrouwe van Heinenoord, Sara Louisa du Faget van Asssendelft.

personages ambachtsvrouwe SaraDeze buitenplaats draagt de naam ’t Hof van Assendelft. Al ruim drie eeuwen lang is de Heerlijkheid Heinenoord in de familie van Assendelft. De dagelijkse gang van zaken rondom ’t Hof laat Vrouwe Sara over aan haar rentmeester. In 1804 benoemt zij Pieter Louter in deze functie. Als ze drie jaar later komt te overlijden koopt Hendrik Collot d’Escury de Heerlijkheid Heinenoord bij openbare verkoping uit de boedel van Vrouwe Sara. Hendrik d’Escury is een telg van een Hugenotenfamilie uit Frankrijk. Hij studeert rechten in Groningen, maar vestigt zijn naam tot in het buitenland toe door zijn letterkundige studies en het schrijven van boeken. Na de inhuldiging van koning Willem I in 1813 wordt d’Escury gevraagd voor openbare, politieke functies. Hij wordt gekozen tot lid van de Tweede Kamer. In 1816 lijft koning Willem I de familie d’Escury in in de Nederlandse adel, waarmee de heer van Heinenoord officieel de titel van baron verkrijgt. Hendrik komt voor het eerst naar Heinenoord in 1809. Uit bewaard gebleven brieven blijkt dat hij zich actief bemoeit met de zakelijke beslommeringen van de Ambachtsheerlijkheid. Hij schrijft brieven aan Pieter Louter, die als rentmeester is aangebleven.

Gonnie3Diezelfde Pieter Louter wordt in 1825 benoemd tot de eerste burgemeester der gemeente en Ambachtsheerlijkheid van Heinenoord. Hij overlijdt twee jaar later op het Hof. Pieters zoon, Arie Louter, erft als enig kind de functie van rentmeester. In 1834 verkoopt d’Escury ’t Hof aan zijn rentmeester. Arie is tevens melkveehouder en landbouwer. Het huis krijgt een agrarische bestemming en Arie laat het koetshuis uitbouwen tot een lange schuur. Arie sterft na een lang ziekbed als rijk man, maar heeft geen testament opgemaakt. Alle eigendommen uit zijn nalatenschap worden bij opbod en afslag verkocht. Zoon Pieter wordt zodoende eigenaar van het herenhuis met schuur, erf, tuin en boomgaard in 1887. Hij verkoopt dertien jaar later het herenhuis en de direct aangrenzende gronden aan zijn zoon Klaas. Klaas raakt in de schulden en ’t Hof wordt openbaar verkocht. Broer Hendrik Louter wordt de nieuwe eigenaar, maar laat Klaas tegen een huurprijs op ’t Hof wonen. Als Hendrik in 1939 sterft, moet Klaas een ander onderkomen zoeken. De nieuwe eigenaren, de familie Vogelaar, houden ’t Hof slechts één jaar in hun bezit en verkopen het dan aan Pieter Roos. Door het aanpassen van de constructie van de kap van de woning, wordt het huis geschikt voor bewoning door drie gezinnen; het gezin van zoon Hugo Roos, zoon Jan Roos en het gezin van Leendert van der Pligt. Na het vertrek van Hugo en Jan met hun gezinnen kan ’t Hof verkocht worden. In 1959 komt ’t Hof in handen van de gemeente Heinenoord en wordt het drie jaar later verkocht aan de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard, waarbij de grond in eigendom blijft van de gemeente. Het streekmuseum met de naam ’t Hof van Assendelft wordt op 3 oktober 1968 geopend.

Hof van Assendelft