BgMax

Geschiedenis Oost-Leeuwensten

Geschiedenis van Boerderij Oost-Leeuwentein

 

Oost Leeuwenstein 1Museum Hoeksche Waard bestaat uit de bijzondere combinatie van de eeuwenoude buitenplaats ‘t Hof van Assendelft en boerderij Oost-Leeuwenstein.Na de bedijking van de polder Oud-Heinenoord in 1437 wordt er waarschijnlijk al spoedig geboerd op Dorpsstraat 13. De huidige boerderij is gebouwd op de plaats van een voorganger en stamt uit de 17de eeuw. Deze monumentale herenboerderij heeft dan nog een schuur, die op één lijn staat met het woonhuis.Langsdeel

Eind van de 18de eeuw wordt het achterhuis afgebroken en komt er een modernere schuur met een zogenaamd langsdeel voor in de plaats. De oogstberging kan door het verplaatsen van de oorspronkelijke schuur veel doelmatiger plaatsvinden. In plaats van lossen vanaf de zijkant van de schuur, wordt het nu mogelijk om met een volle vracht door de voordeur naar binnen te gaan en leeg door de achterdeur de schuur weer te verlaten.Oost-Leeuwenstein maakt deel uit van een boerderijlint; op telkens precies 280 meter afstand liggen hier ook Midden- en West-Leeuwenstein.Geertrui van der Sijde, erfgename van West-Leeuwenstein, huwt in 1753 met Jan Leeuwenburgh uit Barendrecht. Zoon Pieter Jansz Leeuwenburgh huwt met zijn nicht Geertruy van der Sijde, waardoor Oost-Leeuwenstein in het bezit van de familie Leeuwenburgh komt.Volgens de archieven bewonen Pieter en Geertruy eind 18de eeuw de hoeve Oost-Leeuwenstein. Zowel Jan als Pieter Leeuwenburgh leven in de tijd van de laatste Ambachtsvrouwe van Heinenoord, die ’t Hof van Assendelft heeft laten bouwen. Beiden zijn -beurtelings- rentmeester van de familie du Faget van Assendelft. Ambachtsvrouwe Sara benoemt Pieter in 1784 tot Schout van de Heerlijkheid Oud-Heinenoord en het Oost--Zomerland.Na Pieter zal nog een aantal geslachten Leeuwenburgh de hoeve bewonen en een landbouwbedrijf leiden.

Lees meer: Geschiedenis Oost-Leeuwensten 

Geschiedenis t' Hof van Assendelft

t HofMuseum Hoeksche Waard is gevestigd in twee bij elkaar gelegen historische panden. Eén daarvan wordt in 1767 gebouwd in opdracht van de laatste Ambachtsvrouwe van Heinenoord, Sara Louisa du Faget van Asssendelft.

personages ambachtsvrouwe SaraDeze buitenplaats draagt de naam ’t Hof van Assendelft. Al ruim drie eeuwen lang is de Heerlijkheid Heinenoord in de familie van Assendelft. De dagelijkse gang van zaken rondom ’t Hof laat Vrouwe Sara over aan haar rentmeester. In 1804 benoemt zij Pieter Louter in deze functie. Als ze drie jaar later komt te overlijden koopt Hendrik Collot d’Escury de Heerlijkheid Heinenoord bij openbare verkoping uit de boedel van Vrouwe Sara. Hendrik d’Escury is een telg van een Hugenotenfamilie uit Frankrijk. Hij studeert rechten in Groningen, maar vestigt zijn naam tot in het buitenland toe door zijn letterkundige studies en het schrijven van boeken. Na de inhuldiging van koning Willem I in 1813 wordt d’Escury gevraagd voor openbare, politieke functies. Hij wordt gekozen tot lid van de Tweede Kamer. In 1816 lijft koning Willem I de familie d’Escury in in de Nederlandse adel, waarmee de heer van Heinenoord officieel de titel van baron verkrijgt. Hendrik komt voor het eerst naar Heinenoord in 1809. Uit bewaard gebleven brieven blijkt dat hij zich actief bemoeit met de zakelijke beslommeringen van de Ambachtsheerlijkheid. Hij schrijft brieven aan Pieter Louter, die als rentmeester is aangebleven.

Lees meer: Geschiedenis t' Hof van Assendelft

Watertoren Heinenoord

 

Museum - Gebouwen - Watertoren Heinenoord

Deze watertoren, gebouwd in 1910, is de kleinste watertoren van Nederland die in gebruik is geweest bij een waterleidingbedrijf. Als hulptoren dan, want het drinkwater werd er namelijk vanuit Oud Bijerland naar toe gepompt. De toren bestaat uit drie etages waarvan de bovenste, het reservoir, een stalen tank is. De inhoud bedroeg 50 m3.

 

Tot 1950 is hij in gebruik geweest voor de drinkwatervoorziening.

Voor een symbolische prijs is de toren in 1979 in handen gekomen van dhr. J. Overweel, voormalig bestuurslid van de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard. Met vrienden en kundige vrijwilligers werd in 1984 de renovatie tot stand gebracht. In 1996 schonk dhr. Overweel de toren aan het Streekmuseum.

 

Inmiddels is het ook een Rijksmonument en onderdeel van het industrieel erfgoed. De watertoren is sinds september 2016 geen eigendom meer van Museum Hoeksche Waard. De heer Ad Los en Monique Ubaghs uit Rijsoord hebben zich ontfermd over het gebouw en zijn bezig het te restaureren en een passende nieuwe functie te geven.  

Lees meer: Watertoren Heinenoord