BgMax

Museum

 

Sinds de opening van Museum Hoeksche Waard in 1968 hebben al vele mensen door de geschiedenis van de Hoeksche Waard gewandeld. Museum Hoeksche Waard is een museum voor en door de bewoners van het prachtige eiland in het zuidwesten van Nederland. 

 

Museum - Collectie opkamer

Collectie

Al voor de start van Museum Hoeksche Waard in 1968 in 't Hof van Assendelft, is men begonnen om zoveel mogelijk erfgoed van de Hoeksche Waard te verzamelen. De watersnoodramp in 1953 riep de gedachte op om voorwerpen met betrekking tot het verleden van de streek te verzamelen. Men had zoveel verloren zien gaan dat de behoefte opkwam om zo veel mogelijk veilig te stellen voor het nageslacht. Dankzij vele schenkingen en onder de bezielende leiding van conservator drs. J.E. de Rooy, is één van de grootste streekhistorische collecties van Nederland gevormd. De gevarieerde collectie van Museum Hoeksche Waard wordt ingeschat op ca. 30.000 objecten van groot tot klein.

  

Van speelgoedkeuken tot complete serviezen, van een ruim 200 jaar oude houten schooltas tot één van de mooiste collecties merklappen van Nederland. Noem het maar op. Als het Hoeksche Waards is, dan vind je het al gauw terug in het museum. Het museum 'bewaart' ook levend cultureel erfgoed in de  vorm van gebruiken, dialecten en genealogische gegevens. Er wordt continu gewerkt aan registratie en fotografie van de objecten.

Het museum heeft het predikaat "Erkend Museum", hetgeen hoge eisen stelt aan de organisatie en de omgang met de collectie.

 

 

 

Schenking

Heeft u een voorwerp dat u aan Museum Hoeksche Waard zou willen schenken? Daar zijn wij uiteraard blij mee. Wel onderzoeken wij elke schenking op een paar punten voordat wij het voorwerp zullen aannemen, zoals:

 

  • Heeft het voorwerp een verband met de Hoeksche Waard?
  • Is het voorwerp in goede staat?
  • Vormt het voorwerp een aanvulling op de huidige collectie (zijn er niet al veel vergelijkbare voorwerpen bijvoorbeeld)?

 

Daarom vragen wij naar foto's van de voorwerpen en zoveel mogelijk informatie van de achtergrond, maker, herkomst e.d. Voor meer informatie en het aanmelden van een schenking kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat. 
 

De ontstaansgeschiedenis van Museum Hoeksche Waard

 

Lees meer: Museum