BgMax

Museum

 

Sinds de opening van Museum Hoeksche Waard in 1968 hebben al vele mensen door de geschiedenis van de Hoeksche Waard gewandeld. Museum Hoeksche Waard is een museum voor en door de bewoners van het prachtige eiland in het zuidwesten van Nederland. 

 

Museum - Collectie opkamer

Collectie

Al voor de start van Museum Hoeksche Waard in 1968 in 't Hof van Assendelft, is men begonnen om zoveel mogelijk erfgoed van de Hoeksche Waard te verzamelen. De watersnoodramp in 1953 riep de gedachte op om voorwerpen met betrekking tot het verleden van de streek te verzamelen. Men had zoveel verloren zien gaan dat de behoefte opkwam om zo veel mogelijk veilig te stellen voor het nageslacht. Dankzij vele schenkingen en onder de bezielende leiding van conservator drs. J.E. de Rooy, is één van de grootste streekhistorische collecties van Nederland gevormd. De gevarieerde collectie van Museum Hoeksche Waard wordt ingeschat op ca. 30.000 objecten van groot tot klein.

  

Van speelgoedkeuken tot complete serviezen, van een ruim 200 jaar oude houten schooltas tot één van de mooiste collecties merklappen van Nederland. Noem het maar op. Als het Hoeksche Waards is, dan vind je het al gauw terug in het museum. Het museum 'bewaart' ook levend cultureel erfgoed in de  vorm van gebruiken, dialecten en genealogische gegevens. Er wordt continu gewerkt aan registratie en fotografie van de objecten.

Het museum heeft het predikaat "Erkend Museum", hetgeen hoge eisen stelt aan de organisatie en de omgang met de collectie.

 

 

 

Schenking

Heeft u een voorwerp dat u aan Museum Hoeksche Waard zou willen schenken? Daar zijn wij uiteraard blij mee. Wel onderzoeken wij elke schenking op een paar punten voordat wij het voorwerp zullen aannemen, zoals:

 

  • Heeft het voorwerp een verband met de Hoeksche Waard?
  • Is het voorwerp in goede staat?
  • Vormt het voorwerp een aanvulling op de huidige collectie (zijn er niet al veel vergelijkbare voorwerpen bijvoorbeeld)?

 

Daarom vragen wij naar foto's van de voorwerpen en zoveel mogelijk informatie van de achtergrond, maker, herkomst e.d. Voor meer informatie en het aanmelden van een schenking kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat. 
 

De ontstaansgeschiedenis van Museum Hoeksche Waard

 

De aanloopperiode 1953 tot 1968 begint met de gevolgen van de watersnoodramp. Deze belangrijke gebeurtenis riep de gedachte op om voorwerpen met betrekking tot het verleden van de streek te verzamelen. Men had namelijk zoveel verloren zien gaan en de behoefte kwam op om zo veel mogelijk veilig te stellen voor het nageslacht.

In 1958 werd een tentoonstelling over het wonen en werken in vroeger dagen in de Hoeksche Waard gehouden op de zolder van de HBS in Oud-Beijerland. De enorme belangstelling leidde tot de ontwikkeling van een permanente tentoonstelling. Het hiervoor aangekochte Hof van Assendelft verkeerde in een vervallen toestand. Vanaf november 1966 tot de officiële opening op 3 oktober 1968 werd door vele vrijwilligers keihard gewerkt om het pand geschikt te maken voor de functie van museum. Daarnaast werd veel tijd besteed aan het verzamelen van voorwerpen. Met behulp van subsidies van de gemeentes in de Hoeksche Waard en giften van particulieren en bedrijven, kon het herstel en de inrichting van het pand worden gefinancierd. In 1969 ontving het museum en conservator Drs. J.E. de Rooy de in dat jaar door de Culturele Raad van Zuid-Holland ingestelde provinciale culturele prijs.

 

De geschiedenis van het Hof van Assendelft gaat echter verder terug dan 1968. Al in 1482 wordt in het testament van Heer Gerrit van Assendelft melding gemaakt van "(....)het lanthuus, dat is (....) hebbe doen timmere." We mogen echter niet aannemen dt dit lanthuus het zelfde gebouw was als het tegenwoordige hoofdgebouw van ons museum. Hoogstwaarschijnlijk was het wel een voorloper ervan. Het huidige Hof dateert uit het begin van de 18e eeuw. In 1767 heeft het Hof haar huidige uiterlijk verkregen.

Tussen 1834 en 1959 was het herenhuis met de omliggende grond in het bezit van een aantal particulieren. Lange tijd fungeerde het Hof toen als rentmeesterswoning. Gedurende die 125 jaar werd het oude rijtuighuis met stalling afgebroken en al rond 1859 vervangen door een veel ruimere landbouwschuur.

 

Uitbreiding van het museum: boerderij Oost-Leeuwenstein

 

Het Hof van Assendelft werd als museum al spoedig te klein. Tussen 1971 en 1973 werd de zeventiende eeuwse boerderij "Oost-Leeuwenstein" ingericht als tentoonstellingsruimte voor oude landbouwwerktuigen, ambachten en winkels. Op 19 oktober 1973 werd de museumboerderij geopend. De sfeer van een heus dorp was gecreëerd met straatjes met aan weerszijden nagebootste bedrijfspandjes waar een oude inventaris van een winkel of bedrijf in was ondergebracht. Deze unieke toevoeging aan het museum was mogelijk gemaakt door de toenmalige, zeer betrokken, gemeente Heinenoord. Als eigenaar van de boerderij verhuurde zij deze samen met het bijbehorende unieke zomerhuis uit 1763 aan het Streekmuseum voor een goedkope huursom per jaar.

Het woonhuisgedeelte van de boerderij heeft als woning gediend voor het gezin van oprichter en conservator Drs. J.E. de Rooy, tot zijn overlijden in 2000. In 2004 moesten de deuren echter dicht voor het publiek in verband met de brandveiligheid.

 

Op 5 februari 1983 werd de nieuwe vleugel van het Hof van Assendelft in gebruik genomen; hierin bevinden zich als belangrijkste grote ruimtes de studiezaal en de daarboven gelegen enorme zolder die als depot dienst doet.

 

Met de installatie van een nieuw bestuur in oktober 2008 en aanstelling van een nieuwe directeur in augustus 2011 is een fase aangebroken die ook wel als nieuwe doorstart voor Museum Hoeksche Waard wordt gekenmerkt. Voordat het museum werd leeggeruimd om de eerste restauratiewerkz

Museum/O.L.

 

aamheden mogelijk te maken, is in 2008 een jubileumtentoonstelling gewijd geweest aan de 40 jaar waarin de collectie tot stand is gebracht. Na drie jaar van restauraties heropende het Hof van Assendelft in 2012 haar deuren voor het publiek. De boerderij Oost-Leeuwenstein is na tien jaar sluiting, waarvan twee jaren restauratie en herinrichting, in april 2014 heropend.