Stamboomonderzoek

Genealogie

In het Cultuurhistorisch Documentatiecentrum (studiezaal) van Museum Hoeksche Waard kunt u tijdens de openingstijden terecht voor het doen van onderzoek naar Hoeksche Waardse voorouders. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Kijkt u wel even op deze website, want soms is de studiezaal gesloten in verband met een evenement.

Sinds 1968 zijn tal van bronnen door vrijwilligers toegankelijk gemaakt. In deze bronnen staan gegevens over mensen die in de Hoeksche Waard hebben geleefd. Deze gegevens kunt u inzien om onderzoek te doen naar recente generaties voorouders. Maar misschien wilt u verder gaan en proberen zoveel mogelijk familieleden te vinden en daarvan een stamboom op te stellen.

IMG 0137

Unieke collectie

Het internet is een zeer veel gebruikt middel bij het zoeken naar voorouders. Het gaat snel en gemakkelijk. In onze computerbestanden, microfiches en kaartsysteem (2,5-3 miljoen kaartjes!) zijn bronnen opgenomen die u niet op het internet zult vinden, onder andere: rechterlijke, kerkelijke, gemeentelijke en polderarchieven. In de gegevens uit deze archieven kunt u belangrijke aanknopingspunten vinden om aansluiting te krijgen met andere personen met de familienaam die u aan het uitzoeken bent. Door de bewerking van deze bronnen en de grootte ervan, mag onze collectie gerust uniek worden genoemd.

Nog steeds worden bronnen toegankelijk gemaakt door vrijwilligers van de afdeling Genealogie & Streekhistorie. Daarom hoeven de oude en voor niet-geoefenden vaak onleesbare handschriften geen beletsel meer te zijn om te proberen ook de oudste Hoeksche Waardse voorouder te vinden. Sommige bronnen gaan terug tot de 16e eeuw. Een aantal bronnen is in originele vorm via (papieren) kopieën of foto's op de computer te raadplegen.

Sinds 2003 worden de gegevens uit de bronnen niet meer aan het kaartsysteem toegevoegd, maar in computerbestanden opgenomen. De gezamenlijke bestanden kunnen door middel van een zoekprogramma in één keer worden doorzocht. 

Hoe leuk het zoeken naar de gegevens en soms het puzzelen ermee ook is (het kan verslavend zijn!), u wilt geen dubbel werk doen. Gaat u daarom voor u met uw onderzoek begint, na of er al gegevens zijn gepubliceerd of misschien zelfs al een stamboom van uw familie bestaat, al dan niet digitaal. U kunt dit doen via het internet en daartoe onder andere de overzichtslijst van publicaties die in de studiezaal van het Documentatiecentrum aanwezig zijn, doornemen. In de studiezaal bevindt zich genealogische informatie van diverse aard: van complete stamboom tot een A4-tje met slechts enkele gegevens. In boekvorm, als losse bladen in een envelop of als digitaal bestand.

De boeken enz. worden niet uitgeleend. Wel kunnen er kopieën (tegen betaling) of foto's voor eigen gebruik van worden gemaakt.

Wat kunt u vinden in de studiezaal?

 • een kaartsysteem met genealogische gegevens afkomstig uit vele bronnen; de belangrijkste gegevens komen uit de doop-, trouw-   en begraafboeken, Burgerlijke Stand, gaarder- en rechterlijke archieven;
 • microfiches van de Burgerlijke Stand (1812-1882, van enkele gemeenten ook gegevens van latere jaren);
 • microfiches van de gemeentelijke bevolkingsregisters (tussen 1825 en 1940, per gemeente verschillend);
 • computerbestanden met brongegevens en uitgewerkte gegevens;
 • een collectie geboorte-, trouw- en overlijdensadvertenties (alfabetisch en chronologisch gerangschikt) uit Hoeksche Waardse kranten (deels digitaal), - daarnaast een collectie oudere  - advertenties uit landelijke kranten;
 • een verzameling genealogische informatie van sprokkels tot boeken met uitgebreide genealogieën en kwartierstaten;
 • een beroepenregister;- een collectie huismerken;- een collectie familiewapens;
 • genealogische tijdschriften;
 • boeken over genealogie in het algemeen en samenhangende onderwerpen zoals naamkunde en heraldiek;
 • een collectie Nieuwsbladen voor de Hoeksche Waard en IJselmonde (later is ‘en Putten’ toegevoegd) op microfiches vanaf (1878, 1879, 1885, 1887, 1888, 1890-1897 (1893 jan.-mrt.), 1911-1920 en in origineel (vanaf 1921), waarin ook genealogische informatie is te vinden, zoals gegevens van de Burgerlijke Stand. De originele kranten tot en met 1959 zijn, in verband met het scannen ervan ten behoeve van de website Delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek, niet aanwezig. De jaargangen van 1960 tot en met 1976 wel. Daarnaast bezit het museum de jaargangen van Het Kompas vanaf het eerste exemplaar van 19 januari 1962. Vanaf 2013 in digitale vorm.
 • een zeer uitgebreide collectie ansichtkaarten en foto’s, waarvan tegen vergoeding afdrukken (of een digitaal bestand) kunnen worden verkregen.

Tips

Verzamel namen en data via oudere familieleden en zoek naar documenten (trouwboekjes, eigendomsbewijzen) en geboorte-, trouw- en rouwkaarten. De officiële archieven zijn namelijk over de periode van de laatste 100 jaar (geboorten), 75 jaar (huwelijken) en 50 jaar (overlijden) niet openbaar. Deze gegevens heeft u nodig om die perioden te overbruggen en om te kijken of u aansluiting kunt krijgen met door u gevonden naamgenoten.
Hebt u genealogische gegevens in de vorm van een boek, een digitaal bestand of andere vorm en u ziet deze niet op de overzichtslijst staan, stel ze ter beschikking aan Museum Hoeksche Waard.
Bezoekers van het Documentatiecentrum kunnen hier zeer mee geholpen zijn.

Bezoekersinformatie

cult hist docu centrumDocumentatiecentrum (locatie 't Hof van Assendelft)

Het Documentatiecentrum is toegankelijk voor betalende bezoekers en voor Vrienden van Museum Hoeksche Waard. Voor een minimumbijdrage van € 15 per jaar kunt u donateur worden van de Vriendenkring van het Museum.

U krijgt daarmee toegang tot de studiezaal én het museum. U kunt parkeren aan de Hofweg. Er zijn op het terrein van 't Hof enkele parkeerplaatsen voor degenen die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart. Bij elk bezoek meldt u zich eerst bij de receptie ter registratie, ook als u Vriend van het museum bent. 

 

Garderobe

Uw jas bergt u op in de garderobe in de entreehal. Kluisjes zijn kosteloos beschikbaar.

 

Consumpties

Bij de receptie zijn koffie, thee en andere dranken te koop.

 

Wi-Fi

Een draadloze internetverbinding staat kosteloos ter beschikking.

 

Raadpleging gegevens

In de studiezaal staan een aantal computers en leesapparaten die u kunt gebruiken. Hebt u nog geen of weinig ervaring met het zoeken naar voorouders: een vrijwilliger zal u graag op weg helpen, zowel met de apparaten als met het zoeken naar gegevens.

 

Kaartjes

De ladenbakken met kaartjes en met familieadvertenties kunt u zelf uit de kasten halen en meenemen naar uw zitplaats. De geleiders van de ladenkasten zijn er niet op berekend om de bakken er slechts gedeeltelijk uit te halen. U dient daarom de bak er altijd in z'n geheel uit te halen.De kaartjes daarentegen, mogen niet uit de bakken worden gehaald om te voorkomen dat ze verkeerd worden teruggezet.

 

Microfiches en computerbestanden

De microfiches met akten van de Burgerlijke Stand en met het bevolkingsregister van een gemeente worden u door een studiezaalmedewerker verstrekt. Met behulp van een leesapparaat kunt u de fiches bekijken. Afdrukken van een akte op de fiches kunnen met een printreader worden gemaakt voor € 0,50 per afdruk. De gegevens in de computerbestanden kunt u printen voor € 0,25 per pagina.

 

Boeken

De boeken in de wandkast kunt u zelfstandig raadplegen door ze uit de kast te halen en tijdelijk te vervangen door een steekkaart. Na raadpleging dient u de boeken weer op de juiste plaats terug te zetten of ze aan een medewerker te geven. Enveloppen kunt u aanvragen. De boeken en enveloppen worden niet uitgeleend.

 

Overige bronnen

Om de overige bronnen te raadplegen kunt u een medewerker om het materiaal vragen.

 

Fotograferen

U mag van de kaartjes, boeken en kranten foto's maken. Bij het fotograferen van kranten mag er niet van flitslicht of speciale lampen gebruik worden gemaakt. Voor het fotograferen is geen vergoeding verschuldigd, mits er géén commercieel gebruik van de foto's wordt gemaakt.

 

Kopiëren

Kopieën kunnen van de meeste gegevens worden gemaakt voor € 0,25 per kopie (kleurenkopie € 0,40). De kaartjes waarop advertenties zijn geplakt mogen uit de laden worden gehaald en gekopieerd. Een medewerker bergt de kaartjes weer op in de laden. Om beschadiging te voorkomen kunnen kranten niet worden gekopieerd.

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@2022 Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.