BgMax

Vriendenkring

                                                                                                                                                                                   

Extra - VriendenkringVoor vrienden gaat de deur van het museum wagenwijd open!

Stichting Vriendenkring van Museum Hoeksche Waard vormt een hechte band met het museum. Ideëel door hun gewaardeerde betrokkenheid, financieel door hun niet minder gewaardeerde bijdragen. Voor minimaal € 15,00 per jaar bent u al vriend van het museum.

 

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Gratis toegang tot het museum en de afdeling Genealogie en Streekhistorie.
  • Gratis toezending van het mededelingenblad "Bulletin".
  • Deelname aan de jaarlijkse Vriendendag in de maand oktober.

Zowel Museum Hoeksche Waard als de Vriendenkring zijn een fiscale Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan museum en Vriendenkring aftrekbaar zijn (mits boven de drempel wordt uitgekomen).

Als u als 'vriend' het museum bezoekt, wordt bij de receptie uw naam in het computerbestand gecontroleerd.

Wilt u uw interesse en betrokkenheid in Museum Hoeksche Waard omzetten in uw lidmaatschap van de Vriendenkring, dan kunt U zich hier aanmelden.

 

Link naar PDF Vriendenkring ANBI-Publicatie 2020. 

 

 Per 1 juli 2021 bestaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wet is bedoeld om wanbestuur, slecht financieel beheer, falend toezicht, misbruik van positie en andere ongewenste situaties binnen besturen te voorkomen.
De stichting Vriendenkring Museum Hoeksche Waard voldoet aan de eisen gesteld in deze wet. Dit blijkt uit:
  - De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, in de statuten is ook het bestuursmodel opgenomen.
  - Financiële afspraken en procedures zijn gemaakt en naleving wordt gecontroleerd.
  - Regelmatig vindt overleg plaats tussen de bestuursleden. Hiervan wordt een verslag gemaakt.
  - De jaarverslagen, zowel het financiële als het inhoudelijke, zijn beschikbaar via de website.
  - Verder is in de bestuursvergadering van 3 juni 2021 vastgesteld dat
      o Bestuursleden die een persoonlijk belang hebben bij te behandelen zaken of onderwerpen, zullen niet deelnemen aan de beraadslagingen.
      o De in de wet voorgestelde jaarlijkse aanwijzing van een (rechts)persoon die de stichting kan vertegenwoordigen mochten alle                               bestuursleden overleden of vertrokken zijn, wordt opgevolgd.
      o De gewenste aanpassingen worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging.

 Foto: Lizette Engels