Privacy statement en cookie-gebruik Museum Hoeksche Waard

Inleiding

Museum Hoeksche Waard hecht grote waarde aan uw privacy en we zijn terughoudend in het verzamelen van uw persoonsgegevens. Echter, in het kader van onze dienstverlening verwerkt Museum Hoeksche Waard een aantal persoonsgegevens. Dit is het geval als u zich via de website aanmeldt voor een activiteit, online een entreebewijs koopt voor een activiteit, vrijwilliger bent bij het museum, een (onderwijs)programma of rondleiding boekt of uitnodigingen van ons krijgt. Het kan daarbij gaan om uw voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en IBAN (uitsluitend in het geval dat u een online entreebewijs koopt).

Museum Hoeksche Waard verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen waarvoor u ze aan ons verstrekt. Wilt u liever geen uitnodigingen meer van ons ontvangen, dan kunt u zich daar te allen tijde voor afmelden. Ontvangt u onze interne nieuwsbrief voor vrijwilligers, dan kunt u zich daar elk moment voor afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bijzondere persoonsgegevens

Museum Hoeksche Waard verwerkt nooit persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Museum Hoeksche Waard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Voor het bewaren van persoonsgegevens die van invloed zijn op onze financiële administratie, hanteren we de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Delen met anderen

Museum Hoeksche Waard deelt uw gegevens niet met derden. We verwerken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst met u, vanuit een gerechtvaardigd belang, na uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Fotografie

Indien wij foto- en/of filmopnames maken tijdens activiteiten in het museum, maken we dit bij de ingang van het museum of desbetreffende ruimte bekend. Wij vragen u een gebruiksverklaring te ondertekenen voordat wij foto’s publiceren waar u of uw (minderjarige) kinderen herkenbaar op staan afgebeeld.

Collectie schenken of in bruikleen geven

Van mensen die objecten of documenten schenken of in bruikleen geven aan het museum registreren we naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Zo kunnen we altijd herleiden van wie de voorwerpen afkomstig zijn. Die gegevens worden permanent bewaard in onze collectiedatabase. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

Gegevens medewerkers

Tot slot leggen we persoonlijke gegevens van onze vrijwillige medewerkers vast, zoals naam, adres, geboortedatum, IBAN-nummer en contactgegevens bij calamiteit. De redenen daarvoor zijn verschillend. Namen, e-mailadressen en telefoonnummers hebben we nodig voor onze algemene bedrijfsvoering, zodat we onze vrijwillige gidsen, receptiemedewerkers en toezichthouders kunnen inroosteren bijvoorbeeld. Daarnaast verwerken we gegevens voor betalingen (zoals reiskostenvergoeding) of omdat we wettelijk verplicht zijn het nummer van een ID kaart of paspoort te registreren (dit geldt alleen voor een betaalde kracht). Alleen voor de betaalde medewerker worden deze persoonsgegevens ook verstrekt aan ons salarisadministratiekantoor of de Belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat van het museum. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer zwart te maken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van het museum. U heeft tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

De website van het Museum Hoeksche Waard plaatst functionele en analytische cookies. De functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website en mogen zonder toestemming geplaatst worden. Met de analytische cookies (Google Analytics) brengen we het websitebezoek in kaart. Bijvoorbeeld welke webpagina’s het meest bekeken worden. Hiermee kunnen we de dienstverlening aan websitebezoekers verbeteren. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Social media

De website maakt voor toegang tot social media gebruik van plug-ins. Deze zorgen ervoor dat bezoekers informatie kunnen delen op Facebook, Instagram en Twitter. Via de social plug-ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst.

Contact

Museum Hoeksche Waard heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, maar als u vragen heeft over bovenstaande, kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van het museum.

 

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.