Over Ons

Op een kwartiertje rijden van Rotterdam, in het strakke, open landschap van de Hoeksche Waard ligt Museum Hoeksche Waard. Gehuisvest in twee indrukwekkende gebouwen en bij 't Hof van Assendelft een fraai aangelegde tuin van de befaamde tuinarchitect Mien Ruys. Een werkelijk prachtige locatie met een ijsbaan tussen de twee panden gelegen. De Hofweg voert u behalve naar het statige Hof van Assendelft ook langs het historische gemeentehuis van Heinenoord en de zeer oude kerk met zijn opvallend scheve toren waar al eeuwen verhalen over rondgaan. Over het Laantje van Assendelft loopt u van ‘t Hof van Assendelft naar de 17e eeuwse boerderij Oost-Leeuwenstein.

 

Van Heer tot Errebaaier: in het museum ontmoet u de ambachtsvrouwe, herenboer, dorpsdokter, vakman, winkelierster, landarbeider en het schoolkind. Duidelijk wordt de ongelijkheid, die vroeger als vanzelfsprekend bestond tussen heren en arbeiders en tussen mannen en vrouwen. U ziet hoe men vroeger leefde en werkte. Van de rijke herenboer tot de arme landarbeider, allemaal hebben ze de Hoeksche Waard gevormd tot wat ze nu is.

Stichting en doelstelling

Stichting Museum Hoeksche Waard (RSIN 4851948), opgericht in 1960,  stelt zich ten doel de cultuur- en streekhistorie van de Hoeksche Waard te behouden, te ontsluiten en te presenteren, toegankelijk voor een breed publiek.

 

Het is een organisatie met meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers. Zij voeren de taken uit op het gebied van verwerven, behouden, beheren en beschikbaar stellen. De dagelijkse leiding over het museum en de vrijwilligers is in handen van de directeur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

 

Het museum is een grote organisatie. Hierdoor is er altijd verloop in het vrijwilligersbestand. Daarom zijn we doorgaans op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt het u iets om vrijwilliger van het museum te worden? Bij Vacatures ziet u waar momenteel de meeste vrijwilligers nodig zijn.

Zowel Museum Hoeksche Waard als de Stichting Vriendenkring van Museum Hoeksche Waard zijn een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan het museum en/of de Vriendenkring aftrekbaar zijn bij de belasting (mits boven de drempel wordt uitgekomen). Zie de website www.daargeefjeom.nl voor meer informatie over schenken aan culturele ANBI's.

 

Het museum past ook de Governance Code Cultuur toe en hanteert de Ethische Code voor Musea. 

 

Privacy Statement

Jaarrekening en Balans 2022

Jaarverslag 2022

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Beleidsplan 2023-2026

Geschiedenis van het museum

De watersnoodramp in 1953 was in de Hoeksche Waard een keerpunt in het omgaan met het verleden. Men had namelijk zoveel verloren zien gaan, dat de behoefte opkwam om in de toekomst zo veel mogelijk veilig te stellen voor het nageslacht. Het was de aanleiding om voorwerpen, die iets bijdroegen over het verleden van de streek te gaan verzamelen.

 

't Hof van Assendelft

In 1958 werd op de zolder van de HBS in Oud-Beijerland een tentoonstelling over het wonen en werken in vroeger dagen in de Hoeksche Waard gehouden. De enorme belangstelling deed veronderstellen dat een permanente tentoonstelling zeker kans van slagen had en op 8 oktober 1960 werd het toen geheten Streekmuseum Hoeksche Waard opgericht. Het aangekochte Hof van Assendelft verkeerde helaas in een vervallen toestand. Vanaf november 1966 tot de officiële opening op 3 oktober 1968 is door vele vrijwilligers keihard gewerkt om het pand geschikt te maken voor de functie van museum. Daarnaast ging het verzamelen van allerlei interessante voorwerpen gewoon door. Met behulp van subsidies van de toenmalige gemeentes in de Hoeksche Waard en giften van particulieren en bedrijven, kon het herstel en de inrichting van het pand worden gefinancierd. Met succes, want in 1969 ontving het museum en conservator drs. J.E. de Rooy de in dat jaar door de Culturele Raad van Zuid-Holland ingestelde provinciale culturele prijs.

Op 5 februari 1983 werd de nieuwe vleugel van het Hof van Assendelft in gebruik genomen. Hierin bevinden zich als belangrijkste grote ruimtes de studiezaal met het Documentatiecentrum en de daarboven gelegen zolder.

Voordat het Hof werd leeggeruimd om de eerste restauratiewerkzaamheden mogelijk te maken, is in 2008 een jubileumtentoonstelling gewijd geweest aan de 40 jaar waarin de collectie tot stand is gebracht. Na drie jaar restaureren heropende 't Hof van Assendelft in 2012 haar deuren voor het publiek.

 

 

Uitbreiding van het museum: boerderij Oost-Leeuwenstein

Het Hof van Assendelft werd al spoedig te klein om alle museumschatten te kunnen herbergen. De toenmalige, zeer betrokken, gemeente Heinenoord maakte als eigenaar van de 17e eeuwse boerderij Oost-Leeuwenstein de uitbreiding mogelijk door de boerderij samen met het bijbehorende unieke zomerhuis uit 1763 voor een billijke prijs te verhuren.

Tussen 1971 en 1973 werd de boerderij ingericht als tentoonstellingsruimte voor oude landbouwwerktuigen en ambachten. Door het nabootsen van bedrijfspandjes waarin oude inventarissen van winkels of bedrijven werden ondergebracht, wist men hier de sfeer te scheppen van een heus dorp met kleine straatjes. Op 19 oktober 1973 werd de nieuwe museumboerderij geopend.

Het woonhuisgedeelte van de boerderij diende als woning voor het gezin van oprichter en conservator drs. J.E. de Rooy, tot zijn overlijden in 2000. In 2004 moesten de deuren van de boerderij echter dicht voor het publiek in verband met de brandveiligheid.

Boerderij Oost-Leeuwenstein is na tien jaar sluiting, waarvan twee jaren restauratie en herinrichting, in april 2014 heropend.

Depot

Met de twee mooie gebouwen nam ook het aantal objecten nog meer toe. Maar niet alles kan tegelijk tentoongesteld worden, dus waar laat je de objecten? Veel depotruimte is er niet in ‘t Hof van Assendelft en Oost-Leeuwenstein. Door de jaren heen werden de objecten daarom noodgedwongen op verschillende plaatsen opgeslagen. Met meer of minder goede bewaaromstandigheden. De noodzaak tot de bouw van een depot dicht bij het museum werd steeds groter. Vanaf 2017 zijn er plannen gemaakt, werd een ontwerp voor het depot gerealiseerd en kon het museum over het benodigde geld beschikken door subsidies en hulp van particulieren. Mede met de inspanning van vrijwilligers is het depot gebouwd en in 2021 in gebruik genomen. Daarmee werd ook voldaan aan een van de eisen om ons Geregistreerd museum te mogen noemen.

Stichtingbestuur Museum Hoeksche Waard

Het bestuur van Museum Hoeksche Waard bestaat uit:

J. (Jack) de Leeuw, voorzitter

J. (Josje) Everse, secretaris

A.G. (Arie) Brussaard, penningmeester

Mr. G. (Gert) Schilperoort

P.J. (Joost) Slavenburg

Drs. L.J.S. (Lea) van der VindeBoerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.