Privacy statement Vriendenkring Museum Hoeksche Waard

Inleiding

De Vriendenkring Museum Hoeksche Waard (Vriendenkring) hecht grote waarde aan uw privacy en we zijn terughoudend in het verzamelen van uw persoonsgegevens. Echter, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verwerkt de Vriendenkring een aantal persoonsgegevens. Dit is het geval als u zich aanmeldt als Vriend of voor een activiteit van de Vriendenkring. Het kan daarbij gaan om uw voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer, emailadres en IBAN.

De Vriendenkring verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen waarvoor u ze aan ons verstrekt. Wilt u liever geen berichten of uitnodigingen meer van ons ontvangen, dan kunt u zich daar te allen tijde voor afmelden.

Bijzondere persoonsgegevens

De Vriendenkring verwerkt nooit persoonsgegevens van Vrienden jonger dan 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

De Vriendenkring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Voor het bewaren van persoonsgegevens die van invloed zijn op onze financiële administratie, hanteren we de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Delen met anderen

De Vriendenkring deelt uw gegevens niet met derden, met uitzondering van Museum Hoeksche Waard om uw gratis toegang tot het museum te garanderen, en met de drukker van het Bulletin voor de verspreiding hiervan. We verwerken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst met u, vanuit een gerechtvaardigd belang, na uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per e-mail sturen naar de secretaris via onderstaande knop. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer zwart te maken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U dient er wel rekening mee te houden dat verwijdering van uw gegevens ook het einde van uw lidmaatschap van de Vriendenkring inhoudt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via onderstaande knop. U heeft tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

De Vriendenkring heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar indien u vragen heeft over bovenstaande, kunt u ook een e-mail sturen naar de secretaris via onderstaande knop.

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.